Łęczna - informacje


23.128
mieszkańców Łęcznej
11.318
mężczyzn
11.810
kobiet

3.665
w wieku przedprodukcyjnym

15.208
w wieku produkcyjnym

4.255
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

89
zawarto małżeństw

256
urodzeń

184
zgonów

72
przyrost naturalny
miasto Łęczna
dochody

110.875.128
wydatki

109.341.880
struktura wydatków Łęcznej

305.977
0,280%
Rolnictwo i łowiectwo

6.226.913
5,695%
Transport i łączność

8.317.318
7,607%
Administracja publiczna

1.410.318
1,290%
Gospodarka mieszkaniowa

334.373
0,306%
Działalność usługowa

44.600
0,041%
Informatyka

158.943
0,145%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1.123.515
1,028%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

317.801
0,291%
Obsługa długu publicznego

39.001.588
35,669%
Oświata i wychowanie

290.283
0,265%
Ochrona zdrowia

5.936.440
5,429%
Pomoc społeczna

315.507
0,289%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1.893.582
1,732%
Edukacyjna opieka wychowawcza

6.406.064
5,859%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4.081.443
3,733%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

76.533
0,070%
Kultura fizyczna i sport

33.100.678
30,273%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2023-12-05 18:42
REKLAMA
pogoda Łęczna
-2.7°C
wschód słońca: 07:18
zachód słońca: 15:21
Koronawirus
lubelskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Łęcznej

kiedy
2023-12-08 19:00
miejsce
Centrum Kultury w Łęcznej, Łęczna,...
wstęp biletowany